Startside‎ > ‎Historisk‎ > ‎

2010

Middagsradioavisen 11.4.10.

Den gadget, du tilføjede, er ugyldig
Billetter til koncerten i billetbutikken
Programændring: Gudrun Holck er blevet inviteret til Irak og erstattes af Karen Jørgensen som præsenterer bulgarsk og sigøjnersang kl. 13.00 i salen.
Foreløbig præsentation af nogle af de medvirkende kunstnere, workshop-  og foredragsholdere mm.:


Hanne Siboni som solgudinden Sinjat Garuda Shapsu.
Hanne medvirker både med optræden omkring i tårnet og med en latterworkshop kl. 16.
Om Hanne:
”Svingende harmonika-harmonier… Et sælsomt og betagende sangforedrag. Den evige, beåndede og poetiske spilopmager. …glad, bekymret, åben og beregnende. Eksplosiv kraft og præcision. Fintfølende og omskiftelig. Og så er hun væk. Hvornår mon hun kommer tilbage?”
Michael Bonnesen, storyteller


2010 byder på et glædeligt gensyn med Lydkoret WHOP, som også deltog til den allerførste Stemmens Dag, hvor de - som billedet viser - installerede en 'Mixolyt' i Sneglegangen. I den øvre ende gav koret lyd, mens publikum en vinding længere nede ad spiralen kunne 'mixe' den ved at stoppe en eller flere rørmundinger med gummibolde.
I år står WHOP for dagens åbning kl. 10 i Bibliotekssalen.
WHOP arbejder med alternativ stemmebrug og sprogeksperimenter. De bruger ingen eller kun meget få toner, men arbejder med sprog, rytme, klang og styrke vha. stemmen. Disse elementer forsøger de at give form, så det giver et samlet udtryk af lyde, der ofte er ukontrollerede og kaotiske, men også arrangerede numre baseret på f.eks. det danske sprog i form af moderne digtning og anden tekst.
Inspirationen kommer, ud over fra sproget, dels fra traditionelt umusikalske stemmelyde og ord som babyskrig, chimpanselyde, kommandoråb, dels fra musikken i form af arrangementsteknikker, stemmetræning, mm. Lydkoret WHOP tæller 10-15 lydere og er organiseret i Foreningen Lydkoret WHOP.
Idéen til Lydkoret WHOP stammer fra Råbekoret Tinnitus, der startede i 1997. Lydkoret WHOP har eksisteret i København siden 2001.


Karen Jørgensen.
Bulgarsk og sigøjnersang


Hanne Smith Pedersen.
Ekstern lektor i stemmebrug og fonetik på retorikstudiet ved Københavns Universitet og selvstændig konsulent i Fonegs Kommunikation. 
Med udgangspunkt i retorikfaget har hun specialiseret sig i at rådgive og undervise i mundtlig formidling. Hendes primære fokus er at vejlede folk der bruger stemmen som en uundværlig del af deres arbejde, fx undervisere, advokater og projektledere. Siden 1992 har hun undervist denne målgruppe inden for stemmetræning, retorik, sprogbeskrivelse, fonetik og mundtlig formidling.
Hannes workshop kl. 12 i salen hedder 'Tag ordet - og brænd igennem!' 


Casper Cordes er uddannet som komponist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hans arbejde centrerer sig om tale og interaktion, og for hvordan vi som mennesker 'menneskeliggør' vores lydlige omgivelser. Med andre ord: alt det vi hører, som ville det fortælle os noget. 
Tydelig Solsort(2009); 
titlen er lånt fra Per Højholts digt, 'Den tydelige solsort':
"En solsort kom flyvende /inde fra tågen //den sidder her nu /og synger i en våd bjergfyr //om lidt flyver den tilbage /til naturen" 
Som i digtet handler min interaktive installation om, hvordan vi forholder os til (død) natur, og levende- og menneskeliggør den. Når du taler i mikrofonen svarer solsorten, idet den imiterer din stemme.

Frans Rasmussen, som sammen med Lea Thorlann er brændpunkt for koncerten 'Dirigenternes Værksted' kl. 17.30, har i 40 år været docent ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og undervist i orkesterdirektion og ensembleledelse.
Han er uddannet ved Det Kgl Danske Musikkonservatorium som pianist, hørelærepædagog og orkesterdirigent.
Frans Rasmussen har dirigeret stort set alle danske orkestre og har derudover arbejdet med kor og musikere i udlandet f.eks. Vietnam, Egypten og Ghana.
I foråret 2009 fulgte tv-seerne Frans Rasmussens arbejde med at samle et kor af 'almindelige' folk 'fra opgangen' i Urbanplanen - for at give dem og publikum en oplevelse i forbindelse med åbningen af DR's nye koncertsal. 
I efteråret har seerne kunne følge Frans Rasmussen i talentkonkurrencen ‘Spil for Livet’. Frans Rasmussen er medstifter og formand for foreningen Sange fra Broen.


Lea Thorlann, som sammen med Frans Rasmussen er brændpunkt for koncerten 'Dirigenternes Værksted' kl. 17.30, er diplomuddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i København, og har rejst en del i USA og suget gospel og blues-inspiration til sig. Lea arbejder både som korsanger i utallige sammenhænge og som lead med en kraftfuld vokal, der ofte inspirerer anmeldere til at drage sammenligninger med Janis Joplin. Lea har undervist på div. musik/aften/høj-og teaterskoler og workshops – har arrangeret og undervist på gospelstævne på Brandbjerg Højskoles sommer-kurser de sidste 6 år. Har været fast sanglærer på Ærø Højskole de seneste 3 år. Kan høres bl.a. i: Lea Thorlann & the Spicy Gang - som releasede CD'en "Untitled" i feb.09 med eget materiale - Troels Jensen & the Healers, og Ladies Sing the Blues. www.myspace.com/leathorlannthespicygang   www.leathorlann.dk


Sulajma Balling bidrager med workshoppen kl. 14 i salen, hvor publikum inviteres til at lokke nye lyde frem i stemmen.


Knud Brant Nielsens indslag kl. 11 i salen handler om 'ekspremer' - hans egen benævnelse for ekspressive lydenheder i sproget. Læs mere herom på www.detspringendepunkt.net/Entre/


Peter Juel Henrichsen. Lektor , Cand.mag & art., exam.scient., ph.d.
Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi.
Fortæller om 'Kunstig tale' kl. 15 i salen

For tiden særlig interesseret i talelærende computere. Samarbejder med europæiske og asiatiske lingvister om en ny type taleteknologi som destillerer sprogmodeller direkte ud af lydoptagelser af dialog mellem mennesker.
Generelt: Research contributions within natural language processing, applied statistical methods, machine learning, corpus linguistics, type theory, formal semantics.
Andre forskningsinteresser: Datalogi, musikologi, retorik

Primære forskningsområder:
sprogteknologi
taleteknologi
cognitive science
natural language learning
machine learning
computer assisted language learning
type theory
corpus linguistics
semantics


Ruben Schachtenhaufen er fonetiker og ph.d.-studerende ved Handelshøjskolen i København. Han forsker i udtalevariation og nyere udviklinger i dansk udtale. Fonetik er studiet af sprogets lydlige side. Man studerer hvordan taleorganerne frembringer sproglyde, hvilke akustiske egenskaber lydene har, og hvordan de opfattes af lytteren. Se mere på http://schwa.dk/fonetik/.


Comments